Ainārs Zelčs "Virves dejotāji"

Ainārs Zelčs Virves dejotāji Aināra Zelča iepriekšējie romāni 1945 Riga (2001) un 1940 (2006) liecināja, ka autors itin ērti iejuties alternatīvās vēstures teritorijā. Tagad – romāns Virves dejotāji (Zvaigzne) iz citas sfēras. Darbības laiks – mūsdienas (ja neskaita valodiskās korekcijas – autors lieto mīkstināto „r” un „ch”). Vide – maza provinces pilsētiņa. Žanrs – klasiskais detektīvs. Šā žanra likumi saglabājušies gandrīz nemainīgi jau vairāk nekā gadsimtu: romāna pamatos tiek iebūvēts līķis, jau pirmajās lappusēs lasītājs iepazīst ierobežotu aizdomās turamo loku, ir dedukcijas ģēnijs, kurš pēc ilgiem maldu ceļiem šajā lokā izmanās ieraudzīt vainīgo, un, pats galvenais, ir paradoksāls pieņēmums, pieļāvums, loģiska kļūda, sižetisks uztiepums vai kas tamlīdzīgs, ar kura palīdzību vientiesīgajam lasītājam romāna sākumā tiek aizmālētas acis, lai, ticis līdz beidzamajai lappusei, viņš piedzīvotu bezmaz katarsi paša muļķības vai akluma dēļ.

Turpināt lasīt