Orbita 3. Орбита 3

Avantūra Orbītas gaumē

Orbita 3. R., 2001.

Orbīta ir krievu jauno rakstnieku kompānija, kas izdod tāda paša nosaukuma almanahu. Tā pirmais numurs iznāca pagājušogad, otrais numurs tika izdots kompaktdiskā, kurā kopā ar dzejniekiem piedalījās arī mūziķi; teksti lasāmi klātpieliktajā brošūriņā. Nu ― trešā Orbīta, kas jau krietni pāraugusi apvienības ietvarus: ieskaitot tulkotājus un fotogrāfus, almanaha tapšanā iesaistīti tuvu pie septiņdesmit ļaužiem. Orbītas dzejnieku teksti atrodami Internetā (http://www.orbita.lv); šā gada vasarā apvienība organizēja videofestivālu Vārds kustībā. Orbītas klātbūtne jaušama arī nesen iznākušajā latviešu un krievu jauno dzejnieku kopkrājumā Nauda, kas izdots čeku grāmatiņas skatā.

Īstenībā trešā Orbīta nav grāmata šī jēdziena ierastajā izpratnē. Drīzāk gan objekts ― taustāms, aplūkojams, apbrīnojams un cita starpā arī lasāms. Visupirms uzmanību piesaista ekstravagantais formāts un veidojums. Proti, katra lappuse vidū pārgriezta uz pusēm: augšdaļā ― fotogrāfijas, apakšdaļā lasāmi teksti ― dzeja, proza, esejas, tulkojumi. Almanaha veidotāji sarēķinājuši, ka iespējamas 3136 teksta un attēlu kombinācijas (avantūra modernisma labāko tradīciju garā: Reimons Keno pirms četrdesmit gadiem publicēja grāmatiņu Simttūkstoš miljardu dzejoļu, kurā ietilpa tikai desmit soneti, toties katra lappuse bija sagriezta 14 strēmelēs ― pa vienai soneta rindai uz katras strēmeles; tās kombinējot, varēja iegūt simttūkstoš miljardus ― 1014 ― atšķirīgu tekstu). Saprotams, veltīgi būtu cerēt, ka atradīsies kāds apsēstais, kurš patiesi ņemsies kombinēt tekstus ar attēliem, tomēr doma pati par sevi nav slikta: teksta sastāvā ietilpst arī tā pasniegšanas veids. Jo izaicinošākā manierē teksts tiek piedāvāts, jo unikālāks tas šķiet. Uz vāka aplūkojamais anonīmais bezsejainis (potenciālais lasītājs), kurš monumentāli sastindzis pār Orbītu, gan škiet tik bezpersonisks, ka pa gabalu almanahs drīzāk atgādina kaut kādu tehnisku materiālu kopojumu (līdzīga vaina piemita arī pirmajai Orbītai). Tāpat derēja kādas ziņas par autoriem un daudzmaz sakarīgs satura rādītājs, jo patlaban Orbītā grūti orientēties, sevišķi, ja uznāk vēlēšanās nevis noņemties ar kombinatoriku, bet gluži vienkārši lasīt. Bet var jau būt, ka almanaha kontekstā šāda vēlēšanās šķiet pārāk konservatīva.