Latviešu literatūras procesi un personības

Latviešu literatūras procesi un personības Man vienmēr drusku apšaubāms licies paradums grāmatā publicēt dažādu konferenču vai kongresu materiālus. Konferencē parasti sanāk kopā literatūrpētnieki, cits citam un mazai interesentu publikai nolasa referātus, tādējādi it kā atskaitoties par noteiktā laikposmā paveikto, bet referāti pēcāk tiek apkopoti vienos vākos. Līdz ar to saveidojas ļoti neviendabīgi rakstu krājumi, par kuriem grūti tikt skaidrībā, kālab tie vispār vajadzīgi – šos rakstus tiklab varētu publicēt arī periodikā. Taču tāda nu ir akadēmiskās zinātnes tradīcija – un ar to laikam jārēķinās.

Šāda ir arī grāmata Latviešu literatūras procesi un personības (Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2008; sastādītāji Viktors Hausmanis un Benedikts Kalnačs), kurā ievietotas 13 autoru 13 apceres par visdažādākajām tēmām un laikiem, kas nolasītas Letonikas otrajā kongresā.

Turpināt lasīt