Kronberga melnie caurumi

Juris Kronbergs. Notikumu apvārsnis. R., Jumava, 2002

image Jurim Kronbergam dzejoļu rakstīšana, šķiet, uzmācas lēkmjveidīgi. Iepriekšējā grāmata viņu piemeklēja pirms sešiem gadiem, kad autors slimnīcā dakterēja samaitātās acis; no šejienes arī tās nosaukums – Vilks Vienacis. Nu nākamā lēkme, kas Notikumu apvāršņa titullapā datēta reti precīzi: 2001. gada 11. septembris – 3. novembris Stokholmā un Rīgā. Tātad – būtībā vienots dzejoļu cikls, nevis autora atskaite par to, cik viņš cītīgi vai slaistīgi dzejojis kādā ilgākā laikposmā.

Situācija, kas inspirēja Notikumu apvārsni, apmēram šāda. Pagājušogad septembrī Siguldā norisa 3. Eiropas dzejas apaļais galds. 10. septembrī tā dalībnieki vienojās, ka dzeja tomēr spēj darīt pasauli labāku. Bet jau nākamajā dienā notika teroristu uzbrukums World Trade Center torņiem Ņujorkā. Tas gan nenozīmē, ka dzejnieki dzīvotu kādā iluzorā pasaulē. Drīzāk gan pasaulē joprojām pārāk maz dzejas un pārāk maz dzejnieku (ja visi būtu dzejnieki, no kurienes gan rastos teroristi?). Šai sakarā Kronbergs raksta: “Vai dzeja var pasauli padarīt / Par nedaudz labāku vietu? Jeb tās uzdevums tikai pateikt / Ka nekad nezināsim kas mūs / Gaida aiz nākamā stūra?”

Bēdīgā kārtā tieši visādu veidu apokalipses vistiešāk iespaido tekstu tapšanu. Tā arī šoreiz. Taču Notikumu apvārsnis nebūt nav akla un primitīva atsaukšanās uz aktualitātēm, žurnālistiski rīmējumi “par tēmu” vai kaut kas tikpat baiss. Grāmatā saaužas kopā pavedieni no visdažādākajiem laikiem un teritorijām. Kronberga valodas brikšņiem nav viegli izlauzties cauri, tomēr dažus pieturas punktus iespējams fiksēt – jo sevišķi tāpēc, ka autors pretēji jebkādiem vārsmošanas mākslas likumiem zemsvītras piezīmēs dažbrīd pat diezgan plaši atļaujas komentēt savus tekstus. Vienu kāju Kronbergs atbalstījis senajā Divupē, kur pirms vairāk nekā četrtūkstoš gadiem radās Gilgameša eps – pirmsākuma ola, no kuras izšķīlusies literatūra, tostarp arī Notikumu apvārsnis. Pēctecības ķēde gan sniedzas tik tālā pagātnē, ka gribot negribot nāk prātā domas par mūžību un bezgalību. Tagad Divupes vietā atrodas Irāka; turpat blakus – Afganistāna, no kurienes nācis dzejnieks Rūmī – arī viņa ēna pavīd Notikumu apvārsnī. Te tad arī ir Gilgameša un islama teroristu tikšanās vieta.

Turpināt lasīt