Māris Salējs Ulža Bērziņa galaktikā

image Māris Salējs raksta ne tikai dzeju, bet arī par dzeju. Presē itin bieži manāmas viņa recenzijas par kolēģu grāmatām, bet ar pamatīgiem apcerējumiem (tie bijuši lasāmi gan Karogā, gan Literatūras, folkloras un mākslas institūta publicētajos Latviešu dzejnieku portretos) par Ulža Bērziņa, Hermaņa Marģera Majevska, Aivara Neibarta dzejas poētiku viņš apliecinājis arī savu analītiķa ķērienu, kas liekas drusku īpatnēji, jo citādi Salējam nepavisam nav raksturīga racionāla pasaules uztvere. Parlaban top monogrāfija par Ulža Bērziņa dzeju – šai sakarā mūsu saruna.

Māris Salējs. ..patlaban strādāju Literatūras, folkloras un mākslas institūtā, un monogrāfija par Uldi Bērziņu ir mans šā gada darbs.

Guntis Berelis. Tu monogrāfiju raksti tāpēc, ka strādā institūtā, kas nozīmē, ka tev viņa jāraksta, lai saņemtu algu, vai arī tāpēc, ka gribi tieši to – un neko citu – rakstīt?

M. S. Šajā reizē sakrīt abi apstākļi – un, ja paveiksies, monogrāfija vienlaikus būs arī mans doktora darbs. Es pats laikam tik ātri nesadūšotos ķerties pie šādas tēmas, bet šoreiz patiešām sakrita gan institūta vēlmes, gan mana interese par Uldi – un tā es diezgan pārgalvīgi pieķēros uzreiz monogrāfijai. Bet par Bērziņu varētu rakstīt un rakstīt – tur jau veselam institūtam būtu ko darīt. Arī monogrāfija, es apzinos, būs tikai tāds ieskicējums.

Turpināt lasīt