Imants Ziedonis: „Mākslai ir jādod, nevis jāņem”

Par Imantu Ziedoni pēc viņa aiziešanas sarakstīts daudz, bet šoreiz lai runā viņš pats – tāds, kāds bija 2000. gadā, kad filmējām Ziedoni režisores Ināras Kolmanes un „Studijas Deviņi” inspirētajam dokumentālo materiālu ciklam „Rakstnieks tuvplānā”. Filmēšana ilga divas dienas, izrunātas tika visādas būšanas – Ziedonis stāstīja par savu dzīvi, darbiem, cilvēkiem un lietām, kas viņam visriņķī. Un, protams, daudz arī par dzeju un dzejnieka sūtību. Gatavajā materiālā ne tuvu neietilpa visas Ziedoņā refleksijas; neliels ieskats viņa pārdomās par dzīvi dzejā un dzejas dzīvi lasāms šeit.

DVD disku „Imants Ziedonis” izdevis apgāds „Zvaigzne ABC” 2013. gada pavasarī. Pamazām iznāk arī citi diski ar cikla „Rakstnieks tuvplānā” dokumentālajiem materiāliem.

Berelis: Jūs esat agresīvs cilvēks?

Ziedonis: Domāju, ka jā.

Berelis: Dzejniekam nepieciešama agresivitāte?

Turpināt lasīt