Edgars Imants Siliņš “Lielo patiesību meklējumi”

Tauriņa spārna vēziens izraisa vētru

Edgars Imants Siliņš. Lielo patiesību meklējumi. R., Jumava, 1999

image Lai lasītāju nemulsina grāmatas virsraksts, kas vedina uz domu, ka tā ir kārtējā taisnā taciņa pie Dieva vai savā muļķībā uzjautrinošs savārstījums ar pareizās dzīvošanas receptēm. Īstenībā Lielo patiesību meklējumi ir unikāls darbs – vismaz latviešu kultūras kontekstā noteikti. Ar universālo un visaptverošo skatījumu uz mūslaiku pasauli un vēsturi. Ar kopsakarību meklējumiem tur, kur no pirmā acu uzmetiena nekādu kopsakarību nevarētu būt. Ar viscaur pamatotiem mēģinājumiem reducēt kultūras vēsturi uz secīgu paradigmu maiņu. Ar „nelineāro domāšanu” un paradoksa loģikas dominanti. Ar milzīgo informācijas apjomu un gluži vai neticamo autora erudīciju: kultūras un zinātnes vēsture, mikro un makro pasaules fizika, Visuma un dzīvības evolūcija, kvantu mehānika, kosmoloģija, mikrobioloģija, meteoroloģija, fraktāļu ģeometrija, psiholoģija, informācijas teorija, filozofija, sinerģētika, māksla, literatūra, mūzika, lingvistika, rietumu un austrumu reliģijas un daudz kas cits. Turklāt, kas arī ir no svara, informācija ir gluži svaiga – raksturoti deviņdesmito gadu vidū izdarītie atklājumi. Vārdu sakot, tā ir grāmata, kas ar savu universālismu un mēģinājumiem „pavilkt svītru” veselam laikmetam īsti piedienīga millenium gaidībām. Izmantojot autora terminoloģiju, varētu teikt, ka pastāvēja nepieciešamība pēc Lielo patiesību meklējumiem, taču grāmatas parādīšanās ir nejaušību virknes gala iznākums.

Grāmatas uzmanības centrā ir apvērsums domāšanā un pasaules uztverē, kas noticis – un joprojām notiek XX gadsimtā un kuru lielākā daļa ļaužu neliekas manot. Jo šī paradigmatisko pārmaiņu izpratne prasa krietnu piepūli. Bet tas būtu mazākais. Nepieciešama arī spēja atsacīties no taisnvirziena domāšanas inerces, uztveres inertuma un daudzām vispārpieņemtām un it kā pašsaprotamām patiesībām. Lielo patiesību meklējumi aizstāv citādīgumu un atšķirīgumu. Ar loģisku spriedumu palīdzību bieži var nonākt strupceļā – visikdienišķākās būšanas vērts uzlūkot no cita skatpunkta. Tā izdarīti daudzi no grāmatā aprakstītajiem atklājumiem: ir svētīgi iziet no kādas spriedumu sistēmas, lai cik tā neliktos pārliecinoša, paraudzīties uz to no malas un saprast, cik tā īstenībā ir nepilnīga. Un tad – nevis sagraut to, bet pretstatīt tai citu „lielo patiesību”. Jo pasaules sakārtošana, vadoties pēc kādas determinētas sistēmas, nebūt nav tik pozitīva nodarbošanās: entropijas princips teic, ka, kaut ko sakārtojot, cituviet nenovēršami vairojas haoss. Sakopjot istabu, miskaste pilna līdz malām.

Grāmatas būtību labi raksturo epigrāfā citētie un daudzviet atkārtotie Nilsa Bora vārdi: „Liela Patiesība ir Patiesība, kuras pretmets arī ir liela Patiesība.” Proti, pretmeti nevis noliedz un iznīcina viens otru, bet gan savstarpēji papildinās. Tas tiek dēvēts par komplementaritātes principu, kura cilme atrodama jau senajā Ķīnā, iņ un jaņ simbolikā. Princips ir universāls – tas darbojas gan mikropasaulē, gan kosmosā, gan domāšanā: haoss un kārtība; loģika un paradokss; racionālais un iracionālais; prāts un intuīcija; zinātne un māksla; gars un matērija; likumsakarība un gadījums. Otrs Lielo patiesību meklējumu vadmotīvs ir mēģinājumi fiksēt kopsakarības: seno austrumu domātāji un mūslaiku fizika (piemēram, dzenbudisms un kvantu mehānika); humanitārā un eksaktā sfēra (fraktāļu ģeometrijas vizuālais skaistums un matemātiskās formulas, ar kurām apraksta dzeju); norises elementārdaļiņu līmenī un lielie kosmiskie notikumi u.c.

Grāmatā bieži pieminēts tā saucamais „tauriņa efekts”: tauriņa spārnu vēdas Brazīlijā var izraisīt viesuļvētru Teksasā. Citiem vārdiem, pastāv sistēma, kurā neliels impulss pēcāk var iedvesmot milzīgas novirzes. Terorista šāviens ir cēlonis pasaules karam. Alpīnista šķaudiens nobrucina lavīnu. Einšteins pat nenojauta, ka viņa eleganti lakoniskās formulas novedīs pie atombumbas radīšanas. Tāpat arī evaņģēlisti neapzinājās, ka, rakstot Jauno derību, viņi ierosina tik milzīgas enerģijas atbrīvošanos, ka tā pielīdzināma daudzu atombumbu sprādzienam. Īsi sakot, „tauriņa efekts” liecina par tām analītiskajam prātam īsti neapjēdzamajām stīgām, kas vieno visas norises pasaulē un kuru cilmi autors saskata jau senajā Indijā, Indras tīkla metaforā. Piebildīsim, tauriņa spārna vēdas var izraisīt un var arī neizraisīt viesuļvētru. Vai tas tā notiek – to nav iespējams nedz aprēķināt, nedz prognozēt. Jēdzieni, kas iebūvēti mūslaiku pasaules redzējuma fundamentā un kuru analīzei veltīta Lielo patiesību meklējumu lielākā daļa – nenoteiktība, relativitāte, loģisko sistēmu nepilnība, komplementaritāte (kad veselais ir kaut kas vairāk nekā tikai daļu summa) u.c. – padara pasauli nestabilu un neizprotamu. Precīzāk, izprotamu tikai ar paradoksālās loģikas un metaforiskās domāšanas palīdzību. Taču īstenībā Lielo patiesību meklējumi ir grāmata par cilvēka dažbrīd izmisīgajiem pūliņiem aprakstīt, izskaidrot un izprast pasaul un dīvainajām cilpām, kādus izloka šie mēģinājumi. Seniķi savos mītos bijuši krietni tuvāki mūslaiku izpratnei nekā beidzamo gadsimtu rietumu domātāji. Un arī par to, ka pasaule paklausīgi pakļaujas cilvēka metaforizēšanas mākslai un viss ir tāds, kādu mums to rāda valoda, kamēr vienas valodiskās sistēmas vietā nestājas cita. Veltīgi būtu cerēt, ka arī Lielo patiesību meklējumi varētu darboties kā „tauriņa efekts”, taču pieļauju, ka daža lasītāja pasaules uztverē tā var izraisīt ja ne gluži apvērsumu, tad vismaz vēlēšanos uzlūkot pasauli no cita skatpunkta. Vēl jo vairāk tāpēc, ka šādas ievirzes grāmatu neviens latviešu autors līdz šim nav sarakstījis.

Diena, 21.07.1999

1 komentārs par “Edgars Imants Siliņš “Lielo patiesību meklējumi”

  1. Atpakaļ ziņojums: pats sev saimnieks « Knipucītis

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s