Džeimss Balards “Kristāla pasaule”

Džeimsa Balarda drūmās vīzijas

Džeimss Balards. Kristāla pasaule. No angļu vai. tulk. Zane Rozenbergs. R., Zvaigzne ABC, 1996

Patlaban triviālā literatūra tiek izdota bagātīgi un bezmaz jebkurai gaumei. Taču palaikam šajā diezgan viduvējas kvalitātes tekstu plūsmā atrodamas īstas pērles. Ja mēs pieņemam nosacīto literatūras dalījumu triviālajā un nopietnajā, tad Džeimsa Balarda romāns Kristāla pasaule atrodas starp šim teritorijām: žanra ziņā it kā piederīgs fantastikai (tiesa gan, visai nezinātniskai), tomēr neapšaubāmi poētisks un iespaidīgs darbs.

Džeimss Balards (1930) debitēja 1956. gadā; sešdesmitajos gados, sarakstīdams tematiski līdzīgas ievirzes romānu virkni, viņš kļuva par vienu no fantastikas reformētājiem, tā sauktā jaunā viļņa pārstāvjiem. Šajos romānos nav nekā no tā laika fantastikas ierastā arsenāla — nav ne kosmisko ceļojumu, ne zvaigžņu karu, ne citplanētiešu, ne ekspedīciju laikā. Racionālas prāta konstrukcijas un literārās klišejas lielākoties atvieto drūmi poētiskas metaforas. Romānā Vējš no nekurienes (1962) mežonīga vētra iznīcina dzīvību uz Zemes. Nogrimušajā pasaulē (1962) Saules aktivitātes ietekmē uz poliem izkūst ledus. radīdams jaunus grēku plūdus. Sausumā (1964) ekoloģiskas katastrofas rezultātā Zeme pārvēršas tuksnesī. Savukārt Kristāla pasaulē (1966) kādas mīklainas kosmiskas kataklizmas iespaidā uz Zemes parādās apgabali, kuros laiks pamazām sastingst un viss dzīvais pārtop kristāliskos veidojumos.

Jau no pirmajām lappusēm ir skaidrs, ka Kristāla pasauli iespaidojusi Džozefa Konrada Tumsas sirds. Jāpiebilst, XX gadsimta literatūrā šādu tekstu nav mazums. Paralēles ir ne tikai sižetiskas (abos romānos darbība noris Āfrikas vidienē, kādas džungļu upes augštecē; eksotiskā un atsvešinātā vide funkcionē kā vienlīdz eksotiski atsvešiņāta garīgā stāvokļa metafora), bet arī stilistiskas. Līdzīgi Konradam, arī Balarda rakstība ir aizplīvurota, mājieniem, minējumiem un refleksijām piesātināta. Zināmā mērā tā atgādina sirreālisma rakstību — racionālajam saprātam tajā grūti atrast precīzi definējamus pieturas punktus. Viss notiekošais drīzāk atgādina vīziju (1987. gadā Balards publicēja romānu Radīšanas diena, kurā vispār vairs nav skaidrs, vai tajā aprakstītais ir slimas apziņas radīta vīzija vai reāli notikumi), ko pieredz romāna centrālā persona — ārsts Sanderss, kurš, ieradies Mauntrojalā, lai sastaptu savu seno mīlestību, negaidīti saskaras ar mīklainām norisēm. Ceļus džungļos aizsprostojusi armija, iezemieši tirgojas ar kristāla puķēm, kuras Sanderss sākumā notur par meistarīgiem mākslas darbiem, no upes izvelk slīkoni, kurš daļēji pārvērties kristālā; visapkārt valda neziņa un drūmas priekšnojautas. Veiksmīgi izkļuvis cauri armijas aplenkumam, Sanderss noskaidro, ka džungļos noris kristalizēšanās procesi: kristāla ledū sastingst upe, mirdzošos dārgakmeņos pārvēršas mežs, krokodili pārtop fantastiskos briesmoņos, ēkas — krāšņās katedrālēs, cilvēki — kristālā mūmijās (to Sanderss izbauda uz savas ādas, kad kristalizējas viņa roka).

Romānu apdzīvo — tā ir vēl viena sakritība ar Konrada poētiku — savu ideju un kaislību apsēsti dīvaiņi, kurus maz interesē pasaule ap viņiem un kuri dažādu iemeslu vadīti tiecas uz kristalizācijas apgabalu. Lielākoties viņi tur arī paliek, papildinādami kristālu kolekciju. Taču zem kristāla bruņām viņi nebūt nav miruši; precīzāk būtu sacīt, ka viņi ir mūžīgi sastinguši — pilnībā zūd atšķirība starp dzīvību un nāvi. Mūžīgais miers viņpus dzīvības un nāves izrādās apbrīnojami vilinošs — pārtapt kristālos labprātīgi dodas ne tikai ar lepru slimu nēģeru pūlis, bet arī pats Sanderss.

Atšķirībā no fantastikas tradīcijas Balards nemēģina “zinātniski” pamatot vai izskaidrot kristalizācijas fenomenu. Kristāla pasaule, tāpat kā citi Balarda romāni un stāsti, atrodas visai tālu no fantastikas kanoniem un klišejām. Visdrīzāk to varētu uztvert kā eksistenciālu līdzību.

Diena, 16.05.1996

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s